Kunt u deze html mail niet goed lezen, kopier dan deze link naar uw browser:
http://nieuwsbrief.iwes.nl/index.php?id=MjE5NjI5NTYzNjAw
Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Achterhoek nieuwsbrief
UWV WERKbedrij 
Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA)
April 2010
In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is relevante informatie verzameld.
Met deze rapportage wil het UWV WERKbedrijf bijdragen aan een transparante arbeidsmarkt. Het UWV WERKbedrijf nodigt alle marktpartijen uit om de knelpunten op de arbeidsmarkt gericht te lijf te gaan.
 
Achtereenvolgens komen aan bod:
-1- de instroom van nieuwe werkzoekenden
-2- de ontwikkeling van de werkloosheid in cijfers
-3- de ontwikkeling van de vraag naar personeel
-4- stand van zaken aanvragen deeltijd ww
-5- signalen uit de markt

Download hier de Barometer april 2010.pdf


Korte impressie Lokale Informatiebijeenkomsten arbeidsmarkt Achterhoek
In de maanden mei en juni heeft de Regio Achterhoek, samen met het POA 6 lokale informatiebijeenkomsten georganiseerd.
De bijeenkomsten zijn bedoeld om enerzijds lokale vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs te informeren over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en anderzijds om deze lokale partijen in staat te stellen aan te geven welke thema’s zij vinden dat partijen in de Achterhoek moeten oppakken.
 
De bijeenkomsten hebben plaatsgevonden in Bronckhorst, Montferland, Doetinchem, Aalten, Oude IJsselstreek en Winterswijk.
Naast informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is tijdens deze bijeenkomsten informatie verstrekt over de projecten die in de Achterhoek lopen in het kader van het Actieplan Jeugdwerkloosheid en over het jongerenloket JOUW Unit en dan in het bijzonder over het omzetten van ongeschoolde arbeidsplaatsen naar leerbanen voor jongeren.
LAM1 
Voor volgend jaar is de afspraak dat in een voorgesprek met enkele lokale partijen het programma wordt opgesteld zodat nog beter kan worden aangesloten op thema’s die in die betreffende gemeente van belang worden geacht; met andere woorden dat de Regio Achterhoek en POA niet komen “brengen” maar komen “halen”.


Opleiding hbo-techniek Achterhoek start in september
Achterhoekse ondernemers zullen er met genoegen kennis van nemen. In september start de eerste hbo-opleiding in de regio. In deeltijd kunnen technische werknemers met niveau 4 een Associate degree in de technische bedrijfskunde behalen. Een soort ‘halve’ bachelorsopleiding, toegesneden op de functies in het bedrijf waar ze werken.

Deze eerste technische hbo-opleiding in de Achterhoek komt tot stand in samenwerking tussen de sector Techniek van het ROC Graafschap College in Doetinchem en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Het ROC is een middelbare beroepsopleiding (mbo) en de HAN een hogere beroepsopleiding (hbo). De colleges worden gedurende een middag/avondgedeelte (van 14.00 tot 21.00 uur) gegeven in het gebouw van het ROC door docenten van beide beroepsopleidingen.

Met een eigen hbo-opleiding komt het beroepsonderwijs tegemoet aan een verlangen van de Achterhoekse maakbedrijven. Zij hebben grote behoefte aan hbo-opgeleide technici. Maar veel technische talenten, die elders een hbo-opleiding volgen, blijven daar wonen en werken en zijn daarmee voor de regio verloren.

‘De wens om een hbo-opleiding te starten is al jaren geleden geuit, maar het moet ook kunnen’, zegt directeur Ted van Vilsteren van de sector techniek en informatica van het Graafschap College. ‘Op initiatief van het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt, waarin gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven in de Achterhoek samenwerken, is door Bureau Berenschot een haalbaarheidsonderzoek gehouden. Daaruit bleek dat een grootschalig initiatief, een volwaardige hbo-opleiding, niet haalbaar is, maar een kleinschalige opzet wel.’ Lees verder....


Wies Bol, nieuw bestuurslid POA namens de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland  

Wies

Als zelfstandig organisatieadviseur ondersteun ik het management/directie binnen het MKB en binnen de non-profit sector. Ik woon in Eibergen maar ik heb mijn opdrachten door heel Nederland.
 
Waarom het POA?  Op de vraag van Erik Lievers van de KvK om zijn plek binnen het bestuur in te nemen hoefde ik niet lang na te denken. Vanuit mijn vakgebied en vanuit de dagelijkse praktijk hecht ik veel waarde aan een goede afstemming tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Dit vertaalt zich in structurele contacten met het Saxion en met de Universiteit Twente te Enschede. Daarnaast heb ik sinds kort een kennisnetwerk opgezet onder de hoofden P&O binnen het MKB in de Achterhoek.
 
Het wordt een spannende en uitdagende  tijd om als partners binnen het platform de arbeidsmarkt en het onderwijs binnen de Achterhoek aantrekkelijk te maken en meer op elkaar af te stemmen. Want de ontwikkelingen binnen het MKB komen er aan en sneller dan we zelf denken.
Wies Bol


Actieplan Jeugdwerkloosheid op stoom!
De eerste resultaten van het Actieplan Jeugdwerkloosheid over de eerste vier maanden van 2010 worden zichtbaar en zijn hoopvol. Niet alleen landelijk zijn de resultaten in positieve zin merkbaar, maar zeker in de Regio Achterhoek kunnen we concluderen dat de diverse projecten bijdragen aan het terugdringen van de jeugdwerkloosheid.
In deze periode hebben circa 600 jongeren een baan gevonden, 400 jongeren zijn gestart met een leerwerktraject en meer dan 2000 jongeren zijn op een stageplaats geplaatst. Mede door deze resultaten steekt het percentage jeugdwerkloosheid in de Achterhoek gunstig af ten opzichte van het landelijke gemiddelde.  Lees verder....


VNO-NCW Achterhoek neemt afscheid van voorzitter Atema
De slotbijeenkomst, op donderdagavond 10 juni, van VNO-NCW Achterhoek was dit seizoen wel heel bijzonder. Tijdens deze bijeenkomst nam ir F.A. (Foppe) Atema afscheid, na 6 jaar, als voorzitter van de Achterhoekse afdeling van VNO-NCW Midden uit Apeldoorn. Die onder zijn leiding is gegroeid naar 400 leden en daarmee de grootste regio van Nederland is. Het thema van deze avond was ‘Kracht door verbinding’.

Foppe Atema is in zijn functie de afgelopen 6 jaar bijzonder actief geweest in het leggen van verbindingen, niet alleen tussen VNO-NCW leden onderling, maar ook naar externe partijen. Foppe stond samen met vertegenwoordigers van overheid, instellingen en onderwijs aan de wieg van het Aanvalsplan Achterhoek, waarmee over bestaande muren heen samenwerking werd gevonden om de crisis het hoofd te bieden.
Lees verder....

Foppe


KSG Marianum wint de High Tech Challenge 2010
Op 12 juni werd in het nieuw engineering gebouw van de HAN te Arnhem de finale van de High Tech Challenge 2010 gehouden. Namens de Achterhoek streden KSG Marianum, St. Ludger College en het Ulenhof College mee op vier onderdelen waarbij de Bioloid als King Spider moest worden gemonteerd. 

HTC

KSG Marianum werd door de jury uitgeroepen tot winnaar omdat zij in staat waren geweest de spin levensecht te programmeren en een creatieve show neer te zetten.
Lees verder voor het volledige verslag van de HTC 2010.


Techniekdag Oost Gelre
De 20e Techniekdag Achterhoek wordt gehouden op zaterdag 30 oktober a.s. bij de Rouwmaat Groep in Groenlo. Alle benodigde informatie vindt u op www.techniekdag.nl


Werkconferentie 30 juni over “Technische Profielwerkstukken voor het VO”
Sinds dit schooljaar is de Hogeschool Arnhem/Nijmegen het project “Technische Profielwerkstukken voor het VO”  gestart. Doel van het project is meer HAVO/VWO leerlingen te interesseren voor een techniek studie. Profielwerkstukken in het VO blijken (naast een inhoudelijk leereffect) steeds vaker door leerlingen te worden gewaardeerd als een voorbereiding op hun (studie)loopbaan. Door “real life” onderwerpen van bedrijven en instellingen te kiezen voor een profielwerkstuk, krijgen leerlingen een realistisch (en vaak ook aantrekkelijk) beeld van een beroep “in de techniek” en de studie die daarvoor het meest geschikt is. Via de site www.bedrijfplusschool.nl krijgen leerlingen meer informatie en ondersteuning.
 
Door middel van nieuwsbrieven worden docenten en coördinatoren geïnformerd over de website en de concrete ondersteuning die zij en hun leerlingen kunnen krijgen bij de uitvoering van hun profielwerkstuk.
 
Op woensdag 30 juni van 15.30-17.00 houdt de HAN ook een korte werkconferentie over dit “technische profielwerkstukken” project.
De Achterhoekse VO scholen en technische bedrijven worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze werkconferentie en aan het bovengenoemde project.
 
In bijgaande nieuwsbrieven treft u meer informatie. Download hier Nieuwsbrief-1.pdf en Nieuwsbrief-2.pdf
 
 
Dr. Huber Noodtstraat 105 | 7001 DV Doetinchem   Telefoon 0314-353427 / 0314-353428
Website www.poa-achterhoek.nl   E-mail info@poa-achterhoek.nl
Deze e-mail liever niet meer ontvangen? Klik dan hier.